मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अवलोकन (फोटो फिचर)

राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रवेश मार्ग निर्माण कार्यको अवलोकनका क्रममा जानकारी लिँदै राष्ट्रियसभा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापतिलगायत सदस्यहरु ।

राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रवेश मार्ग निर्माण अवलोकन गर्दै राष्ट्रियसभा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापतिलगायत सदस्यहरु । तस्वीर : रत्न श्रेष्ठ, रासस
राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रवेश मार्ग निर्माण अवलोकन गर्दै राष्ट्रियसभा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापतिलगायत सदस्यहरु । तस्वीर : रत्न श्रेष्ठ, रासस
राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रवेश मार्ग निर्माण अवलोकन गर्दै राष्ट्रियसभा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापतिलगायत सदस्यहरु । तस्वीर : रत्न श्रेष्ठ, रासस
राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रवेश मार्ग निर्माण गर्दै मजदुर । तस्वीर : रत्न श्रेष्ठ, रासस
Facebook Comments