मनोरम हाँस पोखरी (फोटो फिचर)

भोजपुरको पर्यटकीयस्थल मैयुङ्गमा डाँडामा रहेको हाँस पोखरी । जुन स्थानको अवलोकनको लागि सयांैको सङख्यामा पर्यटक पुग्ने गर्दछन । मैयुङ्गडाँडा भोजपुर बजारबाट ८ कोश टाढा रहेको छ भने, समुन्द्री सतहबाट ३ हजार ३३३ मिटर उचाइमा अवस्थित रहेको छ ।

भोजपुरको पर्यटकीयस्थल मैयुङ्गमा डाँडामा रहेको हाँस पोखरी । जुन स्थानको अवलोकनको लागि सयांैको सङख्यामा पर्यटक पुग्ने गर्दछन । मैयुङ्गडाँडा भोजपुर बजारबाट ८ कोश टाढा रहेको छ भने, समुन्द्री सतहबाट ३ हजार ३३३ मिटर उचाइमा अवस्थित रहेको छ । तस्वीर : युवराज विष्ट, भोजपुर प्रदेश नम्वर १ रासस
भोजपुरको पर्यटकीयस्थल मैयुङ्गमा डाँडामा रहेको हाँस पोखरी । जुन स्थानको अवलोकनको लागि सयांैको सङख्यामा पर्यटक पुग्ने गर्दछन । मैयुङ्गडाँडा भोजपुर बजारबाट ८ कोश टाढा रहेको छ भने, समुन्द्री सतहबाट ३ हजार ३३३ मिटर उचाइमा अवस्थित रहेको छ । तस्वीर : युवराज विष्ट, भोजपुर प्रदेश नम्वर १ रासस
भोजपुरको पर्यटकीयस्थल मैयुङ्गमा डाँडामा रहेको हाँस पोखरी । जुन स्थानको अवलोकनको लागि सयांैको सङख्यामा पर्यटक पुग्ने गर्दछन । मैयुङ्गडाँडा भोजपुर बजारबाट ८ कोश टाढा रहेको छ भने, समुन्द्री सतहबाट ३ हजार ३३३ मिटर उचाइमा अवस्थित रहेको छ । तस्वीर : युवराज विष्ट, भोजपुर प्रदेश नम्वर १ रासस
Facebook Comments