खप्तड पुग्दा, एकै ठाउँमा बाह्र कुण्ड | कार्यक्रम पानी – अंक ८४ (भिडियाे)

Facebook Comments