अल्पसंख्यक दुराहरुको शिप र ज्ञान, सफा पोखरा अभियान | आँखीझ्याल – ११९४

Facebook Comments