सम्पर्क

नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेवापस)
भनिमण्डल, रिङ्गरोड, ललितपुर
पोस्ट बक्सः ५१४३, काठमाडौं, नेपाल
फोनः ९७७-१-५१५३२४५ | ५१५३३४२
फ्याक्स्ः ‌+९७७-०१-५१५३०३१
इमेल: [email protected]

[recaptcha size:compact]